top of page

ЧЛЕНИ ВАНПФ ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ НА ОСНОВІ НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ:

ПРОФЕСІЙНІСТЬ.

 Професійність та чесність кожного представника системи недержавного пенсійного забезпечення перед вкладниками та учасниками недержавних пенсійних фондів є запорукою високого авторитету всієї системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.

Спільнота системи недержавного пенсійного забезпечення самостійно створює механізми його підтримання.

Асоціація у своїй діяльності використовує досвід та знання кращих представників системи недержавного пенсійного забезпечення.

​ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

З кожного питання щодо регулювання державою діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням спільнота системи недержавного пенсійного забезпечення повинна мати зважену активну позицію, пасивна позиція – недопустима.

​РІВНІСТЬ.

Будь-які обмеження діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні мають бути покликані виключно інтересами учасників фондів і в жодному разі не можуть бути введені в інтересах окремо взятого суб’єкта недержавного пенсійного забезпечення.

​ПРОЗОРІСТЬ.

Асоціація у своїй роботі керується принципами прозорості. Забезпечує проведення незалежного аудиту діяльності та періодичну звітність перед членами.

​ЕФЕКТИВНІСТЬ. 

Асоціація концентрується у своїй діяльності на пріоритетних завданнях, що постають в процесі розвитку системи розвитку накопичувального пенсійного забезпечення. Забезпечує ротацію керівництва, контроль за використанням ресурсів та механізм швидкого вирішення конфліктів

Членство в Асоціації: Кампании
bottom of page